منها

فشارسنج دیجیتال باد لاستیک

450,000 

فشارسنج باد تایر با امکان انتخاب واحدهای فشار از پاسگال ، پوند بر اینچ مربع و بار

سریع و دقیق

ناموجود

توضیحات

فشارسنج دیجیتال باد لاستیک

sayesh1

 

ساییدگی آج‌ها در یک لاستیک کم‌باد، لاستیک با فشار باد مناسب و لاستیک پرباد

کم‌بادی : کم‌بادی لاستیک باعث می‌شود تا لبه‌های بیرونی آج نسبت به بخش میانی آن دچار سایش بیشتر شود. همچنین باعث افزایش مصرف سوخت و همچنین تولید گرمای بیشتر در لاستیک‌ها می‌شود. حداقل ماهی یک بار باید فشار باد لاستیک‌ها را با استفاده از یک فشارسنج سالم بررسی کرد.

پربادی : پربادی لاستیک باعث می‌شود تا بخش میانی آج نسبت به لبه‌های بیرونی آن دچار سایش بیشتر شود. فشار باد لاستیک هیچ گاه نباید بیشتر از حداکثر فشار حک شده روی دیواره لاستیک باشد. تولید کنندگان خودرو اغلب فشاری کمتر از فشار حداکثر را توصیه می‌کنند تا رانندگی نرم‌تری به دست آید. اما از سوی دیگر رانندگی با لاستیک‌های پرباد، مصرف سوخت را کاهش می‌دهد.

عدم هم‌راستایی : عدم هم‌راستایی چرخ‌ها باعث ساییدگی نامتقارن در لبه‌های داخلی یا بیرونی لاستیک می‌شود.

 

 طراحی سایت