منها

روغن هيدروليك

خودرویی که داراي فرمان هیدرولیکی است، به یک منبع انرژی برای کمک به راننده در هنگام پیچیدن و دور زدن مجهز است. بیشتر فرمان هایی که از چنین منبع انرژی برخوردارند هیدرولیکی اند. وقتی راننده غربيلك فرمان را می چرخاند، پمپ هيدروليك، روغن مربوطه را تحت فشار به سيستم فرمان خودرو انتقال می دهد تا به واسطه اهرم بندي مناسب، چر خها به راحتي به طرفين گردش کنند. روغن هیدرولیک مانند روغن های دیگر از اختلاط روغن پایه و مواد افزودنی تولید می شود که می تواند با توجه به نوع روغن پایه و مواد افزودنی، کاربردهای مختلفی در سیستم های گوناگون داشته باشد.
روغن هیدرولیک را می توان پرمصرف ترین روغن صنعتی نامید، از اینرو با توجه به مصرف بالا وکاربردهای متنوع و شرایط کاری گوناگون، این روغن نیز از تنوع بالایی برخوردار است. در واقع روغن هیدرولیک در یک سیستم نقش انتقال دهنده انرژی را بازی می کند و در صورتی که این روغن دچار مشکل شود، این وظیفه به خوبی انجام نشده و سیستم با اختلال یا توقف در کارکرد روبه رو می شود. به طور کلی وظایفی که از یک روغن هیدرولیک انتظار می رود، روانکاری، انتقال نیرو، کاهش اصطکاک و سایش، محافظت از زنگ زدگی اجزای سیستم و سازگاری با تمام اجزای سیستم است.
روغن هاي هیدرولیک به شدت به آلودگی هایی که واردآن ها می شوند حساس بوده و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن ها در اثر آلودگی و ایجاد شرایط سخت کاری تغيير مي كند.
بیشتر افراد بر این باورند که روغن هیدرولیک نیز باید همچون روغن موتور، زمان و يا کیلومتر کارکرد مشخصی داشته باشد، در حالی که این موضوع در روغن های صنعتی و به خصوص روغن هيدروليك به تنوع تجهیزات، شرایط گوناگون کارکرد و نوع کاری که روغن در سیستم انجام می دهد بستگی دارد، از این رو نمی توان برای تمام انواع روغن های هیدرولیک مورد استفاده در خودروهاي مختلف زمان کارکرد یکسانی را تعریف کرد و آن را مبنای کار سیستم قرار داد.
روغن های هیدرولیک عموما دارای افزودنی هایی هستند که تجهیزات هیدرولیک را در مقابل سایش، خوردگی و اصطکاک محافظت میکنند. افرودنی های این نوع روغن معمولا چندمنظوره بوده و میزان آن ها در روغن هیدرولیک نباید به هر دلیلی کاهش یابد. تغییر در وضعیت روغن هیدرولیک به واسطه تیره شدن يا مات شدن ظاهری رنگ آن، استشمام بوی سوختگی از روغن، تغييرات در گرانروي يا ویسکوزیته و همچنين کف کردن آن قابل تشخیص است.
ادامه کار با روغن اکسیدشده نيز منجر به تشدید سایش در تجهیزات متحرک و ایجاد مشکل در سیستم فرمان خودرو می شود که باعث جمع شدن لجن در مخزن و لوله ها مي شود. در صورتي كه هيچ يك از علائم فوق در روغن هيدروليک مشاهده نشود، توصیه می شود بر اساس سفارش شركت سازنده و كارشناسان خودرو، اين سيال پس از هر 120 هزار کیلومتر پيمايش خودرو به طور كامل تعويض شود. ضمنا به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه هرگز روغن های هیدرولیک حتی با ویسکوزیته یکسان را نبايد با هم مخلوط کرد.
 طراحی سایت